اي آر پروژه
دانلود مقاله برداشت دو رقم زیتون کنسروی با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برداشت دو رقم زیتون کنسروی با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوری در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برداشت دو رقم زیتون کنسروی با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوری در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله برداشت دو رقم زیتون کنسروی با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوری در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برداشت دو رقم زیتون کنسروی با استفاده از تکاننده شاخه تراکتوری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
تعداد صفحات: 9
چکیده:
زیتون یکی از مهم ترین محصولات باغی ایران است. امروزه یکی از مشکلات عمده تولید زیتون، چیدن میوه از درخت است. با توجه به افزایش روز افزون هزینه های برداشت دستی زیتون، انجام تحقیقی در خصوص برداشت مکانیزه زیتون ضرورت دارد. این تحقیق در سال 1392 در باغ زیتون سازمان اتکا، واقع در شهرستان رودبار در استان گیلان انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور روش برداشت در دو سطح (a1= برداشت با تکاننده شاخه پشت تراکتوری و a2 = برداشت با دست) و رقم زیتون در دو سطح ( b1 = رقم زرد و b2 = رقم مانزانیلا) با سه بار تکرار اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش برداشت بر درصد برداشت، نرخ برداشت و زمان برداشت در سطح 0/01 تاثیر معنی دار داشت. نرخ برداشت تکاننده شاخه تراکتوری با 96/54 کیلوگرم در ساعت برداشت میوه، 7 برابر بیشتر از نرخ برداشت روش دستی با 13/5 کیلوگرم در ساعت بود. در میان اثر متقابل روش برداشت و نوع رقم، تمام میوه های هر دو رقم زرد و مانزانیلا، در روش برداشت دستی برداشت شدند. اما تکاننده شاخه تراکتوری، فقط 62/66 درصد میوه های رقم زرد و 58/66 درصد میوه های رقم مانزانیلا را برداشت کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله توسعه صنعت گردشگری در قشم (موانع و راهکارها) در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انتقال لجن تصفیه خانه های فاضلاب و تثبیت آن به روش لاگونی در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انتقال لجن تصفیه خانه های فاضلاب و تثبیت آن به روش لاگونی در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله انتقال لجن تصفیه خانه های فاضلاب و تثبیت آن به روش لاگونی در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انتقال لجن تصفیه خانه های فاضلاب و تثبیت آن به روش لاگونی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 8

چکیده:

رشد و توسعه پایدار تنها با حفظ محیط زیست همراه می باشد به همین دلیل در سالهای اخیر به منظور حذف آلاینده ها از منابع آب، استفاده از روشهای طبیعی و کم مصرف انرژی جهت تصفیه فاضلاب شهری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از مشکلات این روشها نیاز به زمین و باد در اطراف شهرها می باشد که تامین آن در اطراف شهرهای بزرگ در بسیاری از موارد غیر ممکن یا غیر اقتصادی بوده و استفاده از سیستم های مکانیکال از جمله فرایند لجن فعال را اجتناب ناپذیر می سازد. در فرآیند لجن فعال حدود 50 درصد هزینه ساخت و هزینه راهبری تصفیه خانه مربوط به بخش تصفیه لجن آن است. در این مطالعه سه روش مختلف و تثبیت لجن به شرح ذیل مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت.1) روش متداول تصفیه لجن در محل تصفیه خانه(بدون انتقال). 2) انتقال لجن به فاصله مناسب و تصفیه بوسیله لاگونهای اختیاری(FSLs). 3) انتقال لجن به فاصله مناسب و تصفیه بوسیله لاگونهای بیهوازی(ASLs) . لازم به ذکر می باشد که در این تحقیق، از مطالعات طرح فاضلاب شهر قزوین استفاده شده است که سیستم پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب آن فرآیند لجن فعال از نوع متعارف (Conventional) بوده است. براساس نتایج بدست آمده، هزینه های سرمایه گذاری تصفیه خانه در صورتیکه از لاگونهای بیهوازی و اختیاری استفاده گردد به ترتیب 30 و 15 درصد و هزینه های راهبری نیز به ترتیب 23 و 18 درصد نسبت به روش اول کاهش پیدا می نماید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق در مورد برندگان نوبل شیمی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محاسبه گشتاورلرزه ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه 6 فروردین 1386 بم با استفاده از داده های شتاب نگاری در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محاسبه گشتاورلرزه ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه 6 فروردین 1386 بم با استفاده از داده های شتاب نگاری در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله محاسبه گشتاورلرزه ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه 6 فروردین 1386 بم با استفاده از داده های شتاب نگاری در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله محاسبه گشتاورلرزه ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه 6 فروردین 1386 بم با استفاده از داده های شتاب نگاری در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به کمک داده های رقمی شـتابنگاری مرکز تحقیقات مسکن وشهرسازی نمودارهای شتاب، سرعت و جابجائی نسبت به زمان رسم، طیف فوریه شـتاب بـ ه کمـک نـرم افزارهای seismosignal و Sac با تصحیح خط مبنا و فیلتر میان گذر ترسیم، و پس از تصحیحات لازم فرکانس گوشه و قسمت تخت نمـودار تعیین شـد؛ با اسـتفاده از رابطه گشتاور لرزه ای، Mo ، و با استفاده از رابطه کانا موری، مقدار بزرگی گشتاوری ) ) Mw ایستگاههای شتابنگاری محاسبه گردید؛ پس از میانگین گیری برای گشتاور لرزه ای مقدارMo=3.6× 10 w ( dyne-cmو برای بزرگای گشتاوری مقدارMw=5 بدست آمد، که با نتایج محاسبات سایر روشها مطابقت و همخوانی دارد . وقوعزمینلرزه 6 فروردین و خردلرزه های پس از آن حاکی ازفعال بودن منطقه ازحیث لرزه خیزی است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله گوگردزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با استفاده از فلوتاسیون و لیچینگ با اسید نیتریک در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بادام گونه ای مناسب و اقتصادی برای حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش در مراتع دیمزارهای کم بازده حوزه های آبخیز ایران در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بادام گونه ای مناسب و اقتصادی برای حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش در مراتع دیمزارهای کم بازده حوزه های آبخیز ایران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بادام گونه ای مناسب و اقتصادی برای حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش در مراتع دیمزارهای کم بازده حوزه های آبخیز ایران در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بادام گونه ای مناسب و اقتصادی برای حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش در مراتع دیمزارهای کم بازده حوزه های آبخیز ایران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سه دهه اخیر فرسایش آبی در سطح کشور ایران به دلیل تخریب جنگل ها و مراتع و بهره بردای غیراصولی از دیمزارها و مراتع، روند افزایش داشته است یه طوری که در سطحی معادل 125 میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور فرسایش اک صورت می گیرد و سالیانه حدود 30 تن در هکتار خاک این عرصه ها دچار فرسایش می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تأثیر پرایمینگ بذر برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش کم آبی در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست…..) در فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست…..) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست…..) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست…..) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: 3

چکیده:

سوزاندن پسماندهای لیگنوسلولولیتیک در کشاورزی پایدار غیر قابل قبول است. چون گازهای گلخانهای را افزایش داده و توان کشاورزی ما را همگام با رشد جمعیت جهان کاهش میدهد. کمپوستکردن راهی طبیعی جهت از بین بردن ماندهها است. در این پژوهش بعضی جنبههای تجزیه زیستی کاه کلزا توسط قارچها جهت تهیه کمپوست مطالعه شد. این پژوهش چهار تیمار قارچی و یک شاهد داشت که با سه تکرار بر روی مانده های کلزا کشت شده در مرکز تحقیقات همدان، در طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد: ماندههای کلزا پس از خرد و استریل شدن، با هر قارچ مایه زنی شدند. آنها را در انکوباتور به مدت 45 روز نگهداری و کارآیی آنزیم اندو و اگزو سلولاز قارچی اندازهگیری شد. نتایج با نرم افزار sas آنالیز شد . بیشترین فعالیت آنزیم اندوسلولاز توسط قارچ تریکودرمارییس ی وکمترین فعالیت از قارچ تریکودرماهارزیانوم مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنزیم اگزوگلوکاناز در قارچ فانروکت کریزوسپوریوم وکمترین در قارچ پنیسیلیوم نوتاتو م دیده شد. شاید بتوان در تجزیه ی بیولوژیک و تهیه کمپوست و همچنین بالا بردن خوش خوراکی مانده ها ی کلزا از قارچ های تریکودرمارییسی و فانروکتکریزوسپوریوم استفاده نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 11

چکیده:

امروزه تمام سازمانهای دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود یک سیستم اندازه گیری عملکرد پی برده اند. از طرفی چون سیستم های ارزیابی عملکرد برای هر سازمان منحصر به فرد می باشد. لذا طراحی یک سیستم کارای می بایست متناسب با شرایط ان سازمان انجام پذیرند. اما طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد که بتواند بطور دقیق عملکرد سطوح مختلف در سازمان را منعکس کند امری پیچیده بوده و موفقیت ن بستگی به همراستا بودن شاخص های عملکرد و استراتژی های سازمانی دارد. در این مقاله سعهی برآنست که با تمرکز روی یک مرکز تحقیقاتی ضمن شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد اجزاء مختلف ساختار آن و تعیین میزان اهمیت آنها، مدلی طراحی نمود که عملکرد یک مرزک تحقیقاتی را به صورت یکپارچه تعیین کند. در این تحقیق ضمن بررسی ادبیات موضوع و شناسایی شاخص های ارزیابی و مدلهای ارائه شده در آن، با استفاده از روش دلفی، تصمیم گیری گروهی و نظرات افراد خبره در یک مجموعه تحقیقااتی که هدف آن انجام پروژه هایه تحقیقاتی با حداقل اعتبارات دولتی و کسب درآمد اختصاصی از انجام پروژه می باشد، شاخص های ارزیابی عملکرد سطوح تعریف شده، شناسایی می شود. سپس مدلی برای ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقاتی با کمک شاخص های شناسایی شده برای اجزاء مختلف آن مرکز طراحی می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اقتباس نکات تربیتی داستان حضرت ابراهیم(ع ) از منظرقرآن مجید در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Selection of classifiers and their combiners based on multiدرobjective optimization in ensemble learning در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Selection of classifiers and their combiners based on multiدرobjective optimization in ensemble learning در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Selection of classifiers and their combiners based on multiدرobjective optimization in ensemble learning در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Selection of classifiers and their combiners based on multiدرobjective optimization in ensemble learning در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
تعداد صفحات: 9
چکیده:

Ensemble learning is a method that improves the performance of classification problems. According to recent studies, selecting a subset of trained classifiers is better than all of available classifiers. By using these studies and evolutionary multi-objective optimization methods, we propose an ensemble learning approach called Multi-objective Optimization for Selecting and Combining Different Classifiers (MOSCDC) that selects the best classifiers and their combiners based on error and diversity objectives. MOSCDC strongly decreases the generalization error model. For optimization of error and diversity objectives in order to select classifiers and their combiners, we use multi-objective optimization methods based on genetic algorithm. In order to calculate the diversity of classifiers, we use Q-statistic method in our experiments. We compare the results of our experiment with related works on different datasets from UCI Machine Learning Repository and most of the time we obtain better results from the view point of classification accuracy and diversity.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد رس بر روی مشخصات رفتاری ماسه با استفاده از آزمایشات سه محوری در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 22
چکیده:
در فرآیند استاندارد انتخاب پرتفوی،با تعیین حد پذیرش ریسک،محدودیت ها و اهداف، مقادیر بهینه دارایی ها طبق الگوی استاندارد میانگین- واریانس قابل تعیین بود.لیکن طی نمودن فرآیند مذکور توسط افراد انسانی ناممکن است چرا که انسان در معرض تورش های رفتاری است.به عنوان مثال افراد در مواجه با تغییرهای کوتاه مدت و روندهای بلند مدت سهام دست به تغییر پرتفوی می زنند.مالی رفتاری پارادایمی است که با توجه به آن،بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی1- بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار2- عقلانیت کامل را کنار می گذارد.و در تلاش برای تفسیر رفتار سرمایه گذاران از منظر روانشناختی می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Study on Eddy Currents Losses in Transducers Using TerfenolدرD در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی) در فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

کمبود آب درایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای کشاوری درزمان حال و اینده به شمار می رود چرا که میزان متوسط بارندگی در کشور 252میلی متر در سال است که معادل یک سوم متوسط بارش در جهان می باشد به این ترتیب درحالیکه یک درصد جمعیت جهان درایران زندگی می کنند سهم ا یران از نمابع اب تجدید پذیر فقط 0/36 درصد است لذا تولید مواد غذایی و اجرای کشاورزی پایدار در کشور منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور است یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی توجه جدی به بهره وری اب و ارتقای آن با اعمال روشها و سیاستهای مناسب می باشد نظر به اهمیت نی شکر در اقتصاد استان خوزستان و وابستگی محصولات فوق به نهاده آب تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری اب در کشت نیشکر در کشت و صنعت امام خمینی درسال زراعی 86-85 صورت پذیرفته است امار و اطلاعات مورد نیاز از واحد امار این کشت و صنعت و از واحدهای زیر کشت واریته CP-48 جمع اوری شدند. نتایج تابع تولید نشان داد که بهره وری آب د ر اکثر واحدها پایین می باشد درنهایت عوامل موثر بر بهره وری جزئی اب با فرم تابعی نیمه لگاریتیم براورد شد. نتایج این تابع نشانداد که عوامل سن کشت ، دفعات ابیاری ، میزان کود نیترات و ماشین الات کشاورزی تاثیر معنی داری بر بهره وری جزئی نهاده آب دارندو تاثیر عوامل سطح زیر کشت زمان برداشت امسال و زمان برداشت سال گذشته بر بهره روی نهاده آب اثر معنی داری نداشتهاند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات گیاهی و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان(.Triticum aestivum L) سنبله بلند با استفاده از روش های آماری چند متغیره در فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فنی و زیست محیطی بیل مکانیکی Komatsu P.C 200در ساخت پروفیل عرضی استانداردمطالعه موردی : (حوزه شنرود – سیاهکل) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فنی و زیست محیطی بیل مکانیکی Komatsu P.C 200در ساخت پروفیل عرضی استانداردمطالعه موردی : (حوزه شنرود – سیاهکل) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فنی و زیست محیطی بیل مکانیکی Komatsu P.C 200در ساخت پروفیل عرضی استانداردمطالعه موردی : (حوزه شنرود – سیاهکل) در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فنی و زیست محیطی بیل مکانیکی Komatsu P.C 200در ساخت پروفیل عرضی استانداردمطالعه موردی : (حوزه شنرود – سیاهکل) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 10

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد بیل مکانیکی Komatsu P.C 200 در ساخت پروفیل عرضی استاندارد در کلاسه های شیب مختلف، و بررسی اثر شیب دامنه بر مشخصات پروفیل عرضی و همبستگی بین مشخصات پروفیل عرضی صورت گرفت. برای انجام این کار 30 نمونه پروفیل عرضی که در سه کلاسه شیب (30-10، 50-30 و 70-50 ) که در جنگل های سری 7 حوزه شنرود واقع شده بود، برداشت شد. این کار به کمک شاخص و شیب سنج انجام شد. نتایج آزمون Tukey نشان داد که بین عرض بستر، شیب و طول شیروانی خاکریزی در کلاسه شیب مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج آزمون t نشان داد که عرض بستر و زاویه خاکبرداری و خاکریزی جاده های احداث شده با بیل مکانیکی در تمامی کلاسه های شیب بیشتر از حد استاندارد (5/5 متر) بوده است و در کلاسه شیب (30-10) درصد اختلاف معنی داری بین عرض بستر است و در کلاسه شیب (70-50) درصد اختلاف معنی داری بین زاویه خاکبرداری و خاکریزی جاده های احداث شده با بیل مکانیکی وجود داشت. در مقایسه بین مشخصات پروفیل عرضی ساخته شده توسط بیل مکانیکی و پروفیل عرضی استاندارد مشخص شد که متوسط میزان استاندارد بودن پروفیل عرضی ساخته شده توسط بیل مکانیکی 12/90 درصد بوده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
(0) نظر
برچسب ها :
X